Oostenrijkse Maut

In Oostenrijk geldt vanaf 1 januari 2004 een tolheffing voor alle voertuigen met een treingewicht van 3,5 ton en meer op alle Oostenrijkse auto-en autosnelwegen een stratenbelasting, de zg. MAUT.

De ASFINAG (Autobahnen-und Schnellstrassen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) draagt zorgt voor de inning en besteding van de tolgelden. De afwikkeling hiervan geschiedt met de zg. GO-Box, (vergelijkbaar met de OBU in Duitsland), een electronisch tolsysteem, dat ook zonder te stoppen registreert en afrekent.

ASFINAG ontvangt geen subsidie uit de Oostenrijkse staatsruif, maar wordt geheel door de inkomsten van de gebruikers gefinancierd. Alle opbrengsten van de vignetten (personenwagens, motorfietsen) en Tol met de Go-Box (vrachtwagens) worden geïnvesteerd in de bouw, de exploitatie en de veiligheid van het Oostenrijkse wegennet.

Vanaf 1 september 2011 is het zelfs mogelijk ook met de Duitse Toll-Collect OBU te betalen, één van de gevolgen van een EU-richtlijn met betrekking tot het harmoniseren van tolsystemen in de lidstaten van de Europse Unie.

Vanaf 1 januari 2012 gelden 4 in plaats van 3 Mautcategoriën. Het bedrag is afhankelijk van het aantal assen en de milieuklassificering van de vrachtwagen met aparte tarieven voor Euro 6 en EEV (schone vrachtauto).

De tarieven zijn als volgt vastgesteld;

TariefgroepEmissieklasse 4 of meer assen (2011)
AEuro 6 0.3276 cent/km (0.3066)
BEEV0.3570 cent/km (0.3066)
CEuro 4 en 5 0.3948 cent/km (0.3276)
DEuro 0,1,2 en 3 0.4431 cent/km (0.3738)

Autobaan A-12

Voorts is er voor de A-12 tussen de grens Kufstein en het knooppunt Innsbruck/Amras(A-13) een toeslag op de Maut gepland. Deze toeslag bedraagt in 2012 10%, in 2013 15%, in 2014 20% en in 2015 van 25% op het standaard toltarief.