Aansprakelijkheden

Expediteur

Expeditiebedrijf Rijnland BV is een expediteur, geen vervoerder. De aansprakelijkheid van Expeditie- bedrijf Rijnland BV is vastgelegd in de door ons gehanteerde Nederlandse Expeditievoorwaarden van de FENEX, de zg. algemene voorwaarden van de Nederlandse organisatie voor Expeditie en Logistiek, of kortweg de FENEX-condities. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en/of dienstverlening, die wij verrichten. De FENEX condities zijn elders op deze site op de pagina “Voorwaarden” te downloaden. Op uw verzoek sturen wij U tevens een exemplaar op papier toe.

Vervoerder

Als expediteur laat Expeditiebedrijf Rijnland BV vervoeren. De door ons ingezette vervoerders voeren in onze opdracht het daadwerkelijke transport uit. De wettelijke aansprakelijkheid van alle, door ons ingezette vervoerders, is vastgelegd in de zg. CMR condities. CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer en is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten land. Er zijn inmiddels 64 landen toegetreden tot het CMR-verdrag: alle Europese landen en enkele Noord-Afrikaanse landen en zelfs Aziatische landen hebben zich hieraan geconformeerd. De CMR is dwingend recht (artikel 41, CMR condities) en er kan door de betrokken partijen niet van afgeweken worden.

Enkele belangrijke punten uit het CMR verdrag

  • vervoerder is aansprakelijk vanaf moment van laden tot moment van lossen van de goederen.
  • aansprakelijkheid is beperkt tot de aansprakelijkheidslimiet (art.17, lid 1 CMR).
  • goederen dienen transportdeugdelijk verpakt te zijn.
  • de vrachtbrief levert volledig bewijs.
  • bij gebreke van vermelding op vrachtbrief wordt vermoed, dat goederen bij inontvangstname op laadplaats en/of aflevering op plaats van bestemming in goede staat verkeren.

Aansprakelijkheidslimiet

De vervoerder is binnen het kader van de CMR aansprakelijk voor alle schade ontstaan door geheel of gedeeltelijk verlies en/of beschadigingen van/aan de vervoerde zaken. De schadevergoeding wordt berekend naar de waarde van de goederen op de plaats en tijd van de inontvangstneming door de vervoerder. De schadevergoeding is echter gelimiteerd op 8,33 SDR (ca. € 9.00) per kg beschadigd en/of verloren gegane brutogewicht.

Voor de eigenaar van de goederen kan dit vervelende gevolgen hebben, aangezien de mogelijkheid bestaat, dat bij hoogwaardige goederen niet de volledige waarde cq. geleden schade vergoed wordt. M.a.w. indien krachtens de CMR-conventie de gelimiteerde vergoeding niet toereikend is.

Om te vermijden, dat er een hiaat ontstaat tussen de geleden schade en de schadevergoeding, kunt U overwegen aanvullend een goederentransportverzekering af te sluiten.

Een passende goederentransportverzekering is een vorm van maatwerk. Expeditiebedrijf Rijnland kan U hierbij adviseren.

Download hier de CMR condities

 

Duiven, 2 januari 2022