LKW Maut

Informatie

Als gevolg van de snelle groei van het vrachtverkeer zijn de onderhoudskosten aan de Duitse autobahnen flink gestegen. Dit is dan ook daarom, dat in Duitsland per 01.01.2005 definitief de stratenbelasting haar intrede heeft gedaan, de zg. de LKW-Maut. Deze LKW Maut moet een grote bijdrage leveren aan de onderhoudskosten van het Duitse wegennet. Elk voertuig met een eigengewicht van meer dan 12 ton moet deze belasting betalen. Sinds 2015 geldt de Maut ook voor vrachtwagens met een totaalgewicht van meer dan 7,5 ton. De vrachtwagens hebben een On-Board-Unit(OBU) ingebouwd, dat electronisch de gereden kilometers registreert en de daarbij behorende stratenbelasting berekent en deze gegevens tevens verstuurt naar Toll Collect, die de LKW Maut daarop aan de vervoerders factureert en incasseert.

Tarieven

De hoogte van de tarieven wordt bepaald door de milieuklassificering en het aantal assen van het voertuig. In categorie A vallen de schoonste vrachtwagens en categorie D vallen de meest vervuilende vrachtwagens. Onderstaande bedragen worden berekend over de gereden kilometers.

EmissieklassenCategorieAantal assenBedrag
Euro-6Atot 3 assen€ 0.125
af 4 assen€ 0.131
Euro-5Btot 3 assen€ 0.146
af 4 assen€ 0.152
Euro-3+ en Euro-4Ctot 3 assen€ 0.157
af 4 assen€ 0.163
Euro-2+ en Euro-3Dtot 3 assen€ 0.188
af 4 assen€ 0.194
Euro-2Etot 3 assen€ 0.198
af 4 assen€ 0.204
Euro-1 en Euro-0Ftot 3 assen€ 0.208
af 4 assen€ 0.214

Opbrengsten en Kosten

De Duitse schatkist heeft met de opbrengsten van deze LKW Maut in 2013 een bedrag van 4.523 Miljard Euro binnengehaald. Na aftrek van de kosten van Toll Collect resteerde een bedrag van 3.485 Miljard Euro netto Euro voor onderhoud.wegennet.

Opbrengsten in 2014 waren € 4.46 Miljard Euro hetgeen betekende een netto opbrengst € 3.13 Miljard euro.

Doorberekening aan de klant

Het is niet mogelijk de LKW Maut heffing vast te leggen in één percentage van de kostprijs, daar het hier een bedrag per gereden kilometer betreft. Wij informeren U derhalve omtrent het effect van de LKW Mautkosten op de expeditietarieven middels een uitgebreid overzicht, welke wij U op verzoek toesturen. Deze kilometerbelasting vermelden wij uiteraard separaat op onze factuur, zodat de controle eenvoudig zal blijven.

De tarieven van de Duitse LKW-Maut gelden vanaf 1 januari 2015.