Incoterms

Er bestaan met ingang van 01.01.2020, elf (11) “Incoterms”  t.w.  zeven(7) voor elke vorm van transport (weg, spoor, luchtvaart) en vier(4) voor transport over zee en binnenwateren, de zogenaamde “leveringscondities”, waarin de rechten en plichten vervat zijn van koper en verkoper. Deze rechten en plichten hebben internationale geldigheid.

Hieronder vindt U een samenvatting van de belangrijkste Incoterms, die voor het vervoer over de weg van toepassing zijn. Voor de complete en gedetailleerde Incoterms verwijzen wij U naar het boekwerk Incoterms 2020, te verkrijgen bij Kamer van Koophandel.

1. Ex Works / Af fabriek

Het transport wordt geregeld door de koper. Het risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment, dat de koper de goederen beweegt of laat bewegen door de vervoerder. Alle verdere transport-en eventuele douanekosten zijn voor rekening van koper.

2. DDU / Franco huis niet ingeklaard

Delivered Duty Unpaid. Het transport wordt geregeld door de verkoper. Het risico gaat over van verkoper op koper op het moment, dat de goederen gelost gaan worden op de plaats van bestemming. De koper is dus verantwoordelijk voor het lossen van de goederen en betaalt ook de eventuele inklaringskosten en/of invoerrechten. Het transport wordt door de verkoper betaald.

3. DDP / Franco huis ingeklaard

Delivered Duty Paid. Idem als DDU, echter de verkoper betaalt nu ook de eventuele inklaringskosten en/of invoerrechten.

4. DAF / Franco grens

Delivered AFrontier. De verkoper levert voor eigen rekening en risico de goederen tot aan de overeengekomen grens. De verkoper betaalt ook de eventuele douane uitvoerbehandeling. Het risico en de kosten gaan over op de koper op het moment, dat de goederen de grens passeren. De koper betaalt de eventuele inklaringskosten en /of invoerrechten en is verantwoordelijk voor het lossen van de goederen.

5. FCA / Op vrachtauto geladen

Free Carrier. De verkoper levert en laadt de goederen voor zijn rekening en risico in zijn pand op de vrachtauto van koper. Verkoper betaalt de eventuele uitvoerkosten. De transportkosten zijn voor rekening van koper. Bovendien betaalt koper de eventuele inklaringskosten en/of invoerrechten.

 

Duiven, 2 januari 2022